Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017 13:38:35

Objawy wskazujące na chorobę zawodową

Są profesje, których wykonywanie może grozić chorobą zawodową. Jeśli pracownik udowodni, że z powodu pracy odniósł uszczerbek na zdrowiu, może się starać o odszkodowanie, rentę albo wcześniejszą emeryturę. W jakich przypadkach jest to możliwe?

spawacz

Kiedy mówimy o chorobie zawodowej?

Chorobą zawodową jest schorzenie wymienione w wykazie, do którego doszło wskutek pracy w danym przedsiębiorstwie. Stwierdzenie choroby zawodowej może nastąpić jeszcze w trakcie zatrudnienia albo po jego zakończeniu, pod warunkiem, że chory będzie w stanie udokumentować jej objawy w okresie oznaczonym w wykazie chorób zawodowych (http://www.ciop.pl/13641.html). W przypadku podejrzenia choroby zawodowej konieczne jest skierowanie na badania lekarskie – na ich podstawie zostanie wydane orzeczenie o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby. Diagnozowaniem i profilaktyką chorób zawodowych zajmuje się mi.in. gabinet medycyny pracy w Augustowie – dokładny wykaz usług medycznych dostępny jest na stronie www.medycynapracyaugustow.pl.

Objawy chorób zawodowych

Warto pamiętać, że nie każda choroba, na którą zapadnie pracownik, może zostać uznana za schorzenie zawodowe. Szczegółowy wykaz takich chorób znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku. Do chorób zawodowych można zaliczyć między innymi trwałe uszkodzenia słuchu, zespół cieśni w obrębie nadgarstka, zapalenie ścięgien mięśni, choroby stawów, skóry, oczu, narządu mowy. Pracownicy mający częsty kontakt z substancjami chemicznymi, mogą zachorować m.in. na pylicę płuc (typowe objawy to: duszność wysiłkowa, przewlekły kaszel, stan podgorączkowy, rozedma płuc, niewydolność układu krążenia). W każdym zakładzie pracy, w którym pracownicy są narażeni na choroby zawodowe, pracodawcy muszą na bieżąco monitorować warunki zatrudnienia i rejestrować wszystkie przypadki stwierdzonych chorób zawodowych. Podejrzenie choroby zawodowej pracownik powinien zgłosić podczas badań kontrolnych, ewentualnie na dodatkowe badania pracownika wysyła pracodawca, który zauważy symptomy mogące wskazywać na chorobę zawodową.

Jestem chory i co dalej?

Objawy jeszcze nie przesądzają o tym, że u pracownika choroba zostanie stwierdzona. Aby się tak stało, pracownik musi udowodnić, że bezpośrednią przyczyną choroby były konkretne warunki pracy. Choroby ujęte w wykazie mogły się rozwinąć przez czynniki niemające nic wspólnego z wykonywaną pracą – przykładowo bezpośrednią przyczyną astmy oskrzelowej może być niedługotrwałe przebywanie w hali magazynowej, ale równie dobrze alergia na sierść zwierząt domowych albo uczulenie na pyłki roślin.

 

Komentarze

Podziel się z nami swoją wiedzą! Jeśli masz doświadczenie w tym temacie, napisz kilka słów komentarza. Bardzo dziękujemy!


Potrzebujesz włączonego javascript, aby móc komentować.
Scroll To Top