Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017 13:38:36

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera należy do grupy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Choroba ta jest trudna do rozpoznania ze względu na niewielkie różnice pomiędzy normalnymi zachowaniami, jak również objawami występującymi w innych chorobach z tej grupy. W zespole tym pojawiają się dwie cechy charakterystyczne dla autyzmu, tj. upośledzenie w obszarze interakcji społecznych oraz występowanie stereotypowych zachowań. Chorują zarówno dzieci jak i dorośli, ale przyczyna pojawiania się zaburzeń nadal pozostaje nieznana.

W zespole Aspergera zaburzenia rozwojowe prowadzą do upośledzenia interakcji społecznych. Nieprawidłowości są wielopłaszczyznowe, ale dominuje upośledzenie komunikacji werbalnej (słownej) i niewerbalnej (pozasłownej), które jest przyczyną wielu komplikacji. Chorzy nie umieją samodzielnie rozpoznawać emocji u innych i są pozbawieni empatii. Mają trudności z interpretowaniem zachowań swoich rówieśników, nie rozumieją żartów, metafor. Naiwnie pojmują przekazywane informacje, a przez to zdarza się, że padają ofiarą oszustw. Upośledzenie komunikacji przebiega również w drugą stronę. Chore osoby są nadmiernie skoncentrowane na sobie i swoich zainteresowaniach, więc często bywają odbierane jako egocentryczne. Chętnie i natarczywie zgłębiają interesujące ich tematy. Opowiadają o nich nie zwracając uwagi na brak zainteresowania ze strony osób z otoczenia. Podczas rozmowy zachowują dystans do swoich rozmówców, mają kłopot z nawiązaniem kontaktu wzrokowego, co dodatkowo pogarsza komunikację.

Stereotypowe zachowania przejawiają się w natarczywym powtarzaniu pewnych zachowań. Chorzy mają swoje codzienne rytuały i nie są skłonni do zmian. Podobnie przebiega sposób mówienia. Chętnie powtarzają swoje ulubione frazy, natarczywie wypytują lub opowiadają o interesujących ich szczegółach. Ich mowa jest sztywna, czasem sylabizowana, o nietypowej intonacji. Mówią, ale nie rejestrują informacji zwrotnych.

W strefie motorycznej chorzy są często nadpobudliwi i bywają błędnie diagnozowani jako chorzy na ADHD. Niekiedy chorobie towarzyszą niewielkiego stopnia zaburzenia motoryczne, które przejawiają się pewną sztywnością ruchów i nieporadnością. Niezdarność u dzieci utrudnia im uczestnictwo w grach i zajęciach sportowych. Upośledzeniu ulegają też zdolności manualne, np. rysowanie, pisanie, lepienie z plasteliny. Nadwrażliwość na bodźce może wywoływać ataki lęku.

Psychicznie chorzy z zespołem Aspergera nie są przygotowani na akceptację niepowodzeń. Źle znoszą krytykę innych, choć poniekąd prowokują ją swoim zachowaniem. Brak akceptacji rówieśników wywołuje frustrację, lęk, zdenerwowanie i częste popadanie w konflikty. Zespół Aspergera stwierdzony u dzieci zwiększa ryzyko zachorowania na depresję i schizofrenię w wieku dorosłym.

U pacjentów z zespołem Aspergera nie obserwuje się opóźnienia rozwoju funkcji poznawczych i nabywania umiejętności językowych. Często znacznie szybciej niż ich rówieśnicy uczą się mówić, liczyć czy czytać. Ponadto obdarzone są ponadprzeciętną zdolnością do zapamiętywania i wysoką inteligencją.

Wczesna diagnoza i leczenie ułatwiają chorym funkcjonowanie w społeczeństwie. Chorzy uczą się zachowań społecznych, okazywania i rozumienia emocji i radzenia sobie ze stresem, zmniejszając tym samym ryzyko wykluczenia poza nawias społeczny.

Więcej informacji o zespole Aspergera znajdziesz na stronie: www.zespolaspergera.com

 

Komentarze

Podziel się z nami swoją wiedzą! Jeśli masz doświadczenie w tym temacie, napisz kilka słów komentarza. Bardzo dziękujemy!

Baron Cohen
Słynny psycholog Tony Attwood tak pisze o problemach językowych ludzi z zespołem Aspergera
(takich jak Korwin-Mikke):
"Osoba z zespołem Aspergera w trakcie rozmowy często przeskakuje z tematu na temat, nie zdając sobie sprawy z tego, że logiczne powiązanie z nimi może nie być tak oczywiste dla słuchacza. Tego rodzaju rozmowy i monologi wydają się nie mieć wewnętrznej struktury, postrzegane są jak strumień niespójnych myśli i doświadczeń niemających żadnego związku z kontekstem. Osoba z ZA nie zauważa perspektywy słuchacza, który stara się podążać za jej logiką, zastanawia się, do czego ona zmierza, a także czy sam będzie miał okazję współuczestniczyć w rozmowie."
10 lat temu
Odpowiedz
Potrzebujesz włączonego javascript, aby móc komentować.
Aspergia
Korwin-Mikke cierpi na Zespół Aspergera – całościowe zaburzenie rozwoju o
podłożu neurologicznym, mieszczące się w spektrum autyzmu. Zespół
Aspergera trwa przez całe życie. Niektóre jego objawy – szczególnie
widoczne w okresie dzieciństwa, w późniejszym wieku słabną. Często
jednak pojawiają się nowe. Najpoważniejsze zaburzenia występują w sferze
emocjonalnej. Osoby cierpiące na ZA często odbierane są przez
postronnych ludzi jako psychopaci. Ludzie z ZA mogą sami nie posiadać,
nie potrafić ich nazwać, często przeżywają też emocje nieadekwatne do
sytuacji – to, co u innych budzi smutek, lub lęk, u osoby z ZA może
wywoływać śmiech, itp. Osoby z ZA mają silną tendencję do „walenia
prosto z mostu”, mówienia prawdy za wszelką cenę – bez zważania na to,
czy kogoś przy tym urażą. Liczy się treść – nie forma wypowiedzi.
Sytuację komplikuje dodatkowo nieumiejętność postawienia i wczucia się w
sytuację innych. Osoba z ZA może stosować skróty myślowe nie zdając
sobie sprawy, że inni nie mają wglądu w jej tok rozumowania – „jeśli ja
tak myślę, to inni też”, albo: „to oczywiste, jak oni mogą tego nie
wiedzieć”.
11 lat temu
Odpowiedz
Potrzebujesz włączonego javascript, aby móc komentować.
Strona: 1 Wszystkie
Potrzebujesz włączonego javascript, aby móc komentować.
Scroll To Top